Discuss as:

Algerian army to deploy around energy sites